برنامه افزایش لایک در اینستاگرام


موزش استفاده از برنامه:

قبل از باز کردن این برنامه در ابتدا بهاینستاگرامخود رفته و پروفایل خود را از حالت private به حالت public تغییر دهید.
بعد از نصب وارد برنامه شده و رمز و نام کاربری خود را وارد کنید در صفحه اصلی عکس هایی را مشاهده میکنید که میتوانید آن را لایک و یا رد کنید.با لایک کردن هر عکس یه سکه به شما داده میشود.در قسمت get like شما میتوانید لایک های خود را افزایش دهید به شرط اینکه سکه دریافت کرده باشید.عکس لایک کنید سکه دریافت کنید و لایک خود را افزایش دهید.نظرات