آب اکسیژنه چیست و چطور این همه خاصیت دارد ؟

در صورتی که آب اکسیژنه بمدت طولانی انبار شود ممکن است اکسیژن اضافی خود را از دست دیتا و به آب تبدیل شود. در صورتی که تکه ای گوشت در داخل ظرفی از همین متاع قرار بگیرد به مرور زمانه بوی گوشت از میان رفته و بوی گندیدگی نمی گیرد. در صورتی که بخواهیم تخریب و جداسازی ی آب اکسیژنه را پرسرعت کنیم می توانیم به آن گرد بعضی فلزات را بیافزایم. حساس همین کار، فعالیت تخریب پراکسید هیدروژن سریع خیس شده و زودتر به آب و اکسیژن تبدیل می گردد. از طرف دیگر اگر به آب اکسیژنه موادی پایدارکننده از قبیل اسیدفسفریک و یا اوره بیش تر شود، کار تخریب و تجزیه حساس شتاب کمتری ادامه پیدا می کند. الکل را می بایست حساس آب رقیق کرده، برای ساختن محلول مناسب به جهت ضدعفونی نمودن دست به آن گلیسیرین بیش تر کرد و بایستی اعتنا کرد که % الکل ۷۰ درصد باشد تا بتواند این ویروس را از پای درآورد. به تیتر مثال هر لیتر آب اکسیژنه ۳۵ درصد را کلیدی ۱۱ تا ۲۲ لیتر آب مخلوط کرده و به جهت ضدعفونی به کار گیری آب اکسیژنه رنگ پتاسیم پرمنگنات را از بین میبرد گردد. به عنوان معرف “فنتون” شناخته میشود. زمانی که همین ماده به تیتر عامل کاهنده مورد به کارگیری قرار بگیرد، گاز اکسیژن ایجاد میکند. می باشد. آب اکسیژنه شیمیایی پرکاربرد در ایران، اساسی سکو خلوص هایی از 30 تا 70درصد آیتم استعمال مصرف کنندگان قرار می گیرد. • آب اکسیژنه اصلی ویسکوزیتۀ بالاتری نسبت مهم آب داراست و حدود 40% متراکم خیس از آب است. • آب اکسیژنه در آب حل می شود و هنگامی در آب حل شد، یک محلول همگن دارای آب تشکیل می دهد. • آب اکسیژنه در فضای سبز به صورت اسیدی وجود دارد. • همین محلول تنها یک فرض حرارتی می باشد و همین به خاطر همین است که آن قبل از وصال به نقطۀ جوش منفجر میشود. • رخ غلیظ و خالص آب اکسیژنه در دمایی حدود 150 درجۀ سانتی گراد به جوش می آید و در همین درجۀ حرارت دچار تجزیۀ حرارتی می شود که همین تجزیه، یک واکنش انفجاری در پی دارد. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه هایدروجن پراکساید لطفا از کاغذ ما بخواهید.