معرفی سوغات و صنایع دستی زنجان + تصاویر

یک مسجد اصلی با محراب منحصر به فرد دوره سلجوقی، خانههایی هماهنگ با آب و هوا و زمینهای کوهستانی در شهر وجود دارد. در پیرامون ابهر به هر طرف نگاه کنی، آسیاها را میبینی که وسیله آب میچرخند. صنایع دستی زنجان مس به گفته مرحوم اصغر خطیبی در گذشته چاروق های تولیدی بوسیله قالب ساخته … ادامه مطلب