آشنایی با یو پی اس (راهنمای جامع)

متاسفانه در شبکه الکتریسیته شهری دچار اختلالات شدید و شایعی هستیم که از اکثر ی آن ها میتوان به نوسانات پی در پی یا نویز، افت و ارتقا ولتاژ و همینطور مختل شدن فرکانس ها اشاره کرد. آشنایی این اجزاء و کارکرد هر کدام از آنها به شما یاری خواهد کرد تا راحتتر حیاتی نحوهی کار گونه های UPS آشنا شده و مهم دقت به نیازهای خود، تعیین بهتری داشته باشید. معمولا یو پی اس های on-line خوبتر از دیگر یو پی اس قابل سنکرون شدن با ژنراتور هستند. قابل ذکر است که باتری های یو پی اس به رخ های مختلف صنعتی، خانگی و اداری تقسیم بندی می شوند.قیمت باتری یو پی اس در بازار ارزان تر از سایر باتری ها می باشد و در مقایسه اساسی بقیه باتری ها از حیث میزان مرغوب بودن مزایای خاصی دارد. باطری های یو پی اس های اهمیت اقتدار قلیل تا 1250 ولت آمپر در باطن دستگاه قرار می گیرد و در دستگاه های لبریز توان باتری ها را به طورجداگانه در کابینت باتری قرار می دهند.نده در حالت عادی از الکتریسیته شهر استعمال می نماید و به محض جدا برق، یو پی اس وارد مدار می شود و الکتریسیته باتری را به برق مورد مصرف دستگاه های مصرف کننده تبدیل و در خروجی ارائه می کند. اکثر سیستمهای یوپیاس به گونهای طراحی شدهاند که پس از قطع برق تا حدود قریه دقیقه، از نحوه انرژی ذخیره شده در باتریها برق خروجی (برای مصرفکنندگان) را مهیا کنند. برای خرید کردن الکتریسیته ضروری از دوربین مارکت نگران کیفیت نباشید. استابلایزرها از یو پی اس ها ارزان هستند. این نوع ی وپی اس در حالت وجود الکتریسیته شهر، جهت تثبیت ولتاژ خروجی به جهت مصرف کننده از یک ترانسفورماتور برای افزایش و کمتر ولتاژ استعمال می نماید و هنگام قطع الکتریسیته شهر بدون وقفه برق مناسب و گزینه نیاز مصرف کننده را از باتری ها تأمین می نماید. مبدل موازی ولتاژ خروجی را از طریق در دست گرفتن PWM اثبات نگاه می داراست و مبدل سری اختلاف ولتاژ محل ورود و خروجی را جبران می کند و همچنین ضریب توان ورودی را بر روی ضریب توان واحد در دست گرفتن می کند. متوقف کنندههای نوسان یا به عبارتی استابیلایزرها روش ارزانی برای حفظ در برابر نوسان و پالسهائی می باشد که به تجهیزات اهمیت شما زخم می رساند. ظرفیت کل یک باطری سرب اسید تابعی از سرعت تخلیه آن هست که به تیتر قانون Peukert تعریف یو پی اس نکرون می شود . مقدار محدوده تثبیت ولتاژ به طور معمول به صورت درصد در مشخصات فنی یو پی اس ذکر می گردد. بعضا یو پی اس ها حساس تهیه و تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژند تا در زمان وجود نوسان در الکتریسیته کانال فعالیت تثبیت ولتاژ را نیز در محدوده مشخصی انجام دهند. در شکل جدا برق شهر، برق dc که به وسیله باتری تأمین می شود توسط مدارالکترونیکی مبدّل برق مستقیم به متناوب، به ولتاژ 220 ولت تبدیل می گردد و در عرض یک‌سری میلی ثانیه در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.