آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

برگزیدگان نمی نحس و همین آیه یوسف را مخلص نامیده است. 5-تا تشنه ی شنیدن و عاشقِ یاد دادن نباشیم،از درسهای قرآن به کار گیری کامل نمی بریم. ادامه سخنان همسر عزیز مصر می شمارند،ولی مهم توجّه به محتوای آیه،نظر اوّل درست هست و نمی تواند کلام همسر عزیز مصر باشد.زیرا چه خیانتی فراتر از این‌که یک نفر بی گناه،سالها در زندان بماند. عزیز مصر او را خرید کردن و او وارد خانواده عزیز یوسف اسدی گوگل شد. او این‌که «دوری یوسف مرا غمگین می سازد» (۳۸۱) و دیگر همین که در بیابان های اطراف ممکن میباشد گرگ های خونخوار و درنده باشند «و من می ترسم گرگ فرزند دلبندم را بخورد و شما مشغول بازی و تفریح و کارهای خویش باشید». 1-انبیا نیز از طرق معمول،مشکلات خود را حلّ می کنند،و همین اساسی توحید و توکّل منافاتی ندارد. 1.چگونه حسادت،انسان را به برادرکشی می کشاند؟ 13-حسادت،مرز نبوّت واُبوّت(پیامبری وپدری)را هم می شکند و فرزندان به پیامبری که پدرشان است،نسبت انحراف و بی عدالتی می دهند. 6-انبیای الهی در برابر حوادث سخت،زیباترین عکس العمل را نشان می دهند. 13-علم و هدایت و لیاقت یک شخص علاوه بر خویش او برای خانواده و قوم و قبیله او نیز نعمت و موهبت الهی است. 9-جوانان نوعاً خود را عقل کل می داند و به نظرات پدران کمتر اهمیّت می دهند. لذا زندان بان که شیدا رفتار یوسف شده بود،وقتی به او گفت:من تو را دوست دارم. در تمام لحظات او را فرشته عفّت میدید تا آن که در یک عدد از فرصتهای مطلوب خود را چون عروس حجله اهمیت طرز خاصی آراست و با حرکات عاشقانه در خلوتگاه قصر خواست یوسف را به طرف خویش مایل کند، در حالی که درهای قصر را یک عدد پس از دیگری بسته بود، البته هر چه طنّازی کرد، یوسف تکان نخورد. همین مضمون‌ را علامه طباطبایی با عوارض خود رد نموده و معنای دیگری ارائه می کند که در پایین میخوانیم. 14- بین زلیخا و یوسف حجابی به‌زمین‌خورد که یکدیگر را نمیدیدند. زمانی که بلوز یوسف را مشاهده کرد و به زلیخا گفت: « تو برای تبرئه ی خود، این غلام بی گناه را جنایتکار کردی ! گهگاه علاقه زیاد،سبب دردسر می شود؛یعقوب،یوسف را خیلی دوست داشت و این امر موجب حسادت برادران و افکندن یوسف در چاه شد.چنانکه عشق زلیخا به یوسف،به زندانی شدن یوسف انجامید. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان بیشتر در گزینه Asadi yousef instagram لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.