اجاره دستگاه اکسیژن ساز 5 و 10 لیتری در تهران

تمامیبرندهای فوق در ظرفیتهای متعدد و انواع اثبات و پرتابل، در دکان تجهیزات پزشکی توانی نو موجود میباشند و شما میتوانید اصلی تحلیل خوب تر آن ها و مقایسه از لحاظ امکانات، پشتیبانی و قیمت، خریدی مطمئن را ساخت دستگاه اکسیژن ساز در خانه رقم بزنید. ظرفیتهای ۳ تا ۵ لیتر معمولا به جهت ناراحتی های تنفسی مزمن و گنجایش های بالاتر برای مورد ها حاد استعمال میشود. همین جور از اکسیژن سازها را به عامل این‌که قابلیت حمل ندارد و به کار گیری از الکتریسیته خانگی ضروری است، دستگاه اکسیژن ساز خانگی نامیده می‌شود درواقع اساسی دانسیته در حدود ۱۳ تا ۲۸ kg و به وسیله چرخهایی که کارخانههای ساخت آنها به جهت همین گونه از اکسیژن سازها ایجاد کردند به کارگیری از همین نوع اکسیژن سازها به منظور به کار گیری در منزل مضاعف مطلوب میباشد. در همین حین فشار در سیلندر اول ۲.۵ برابر فشار فشار جوی می گردد و زئولیت اهمیت نیتروژن اشباع میشود. کمپرسور همین کار را انجام می دهد تا دانه های زئولیت در ستون اساسی گاز نیتروژن اشباع شوند. کمپرسور در آغاز هوا را به یک ستون تزریق می نماید تا اکسیژن را تصفیه کند. در این تراز کمپرسور به ستون دیگر می رود و هوا را به ستون بعدی تزریق می کند. اگر مبتلا به بیماری ریه یا این که بقیه بیماری های تنفسی هستید، ممکن میباشد به میزان به اندازه نتوانید از اکسیژن هوا استعمال کنید. اکسیژن موجود در هوا (در حد ۲۰%) را ذیل فشار بالا متراکم می کنند و مهم فشار متناسب و قابل تهیه و تنظیم برای کاربر آماده می کند. موارد و محل گزینه استفاده این دستگاه ها می تواند متفاوت باد و همین به نیاز کاربر بستگی خواهد داشت. اکسیژن ساز ها از دیدگاه به کار گیری عضو نیز به دو نوع اثبات (stationary) و قابل حمل پرتابل (portable) تقسیم می‌شوند که به عبارتی طور که از اسم جور بندی مشخص است، اکسیژن ساز های اثبات معمولا در گوشه ای از خانه اهمیت محل معالجه گذاشته می شود و شخص مستمند از آن به کارگیری میکند.