انجام پروتز فک برای چه کسانی مناسب است؟

4. همه بیمارانی که از پروتزهای متحرک به کارگیری می کنند بایستی در یک برنامه فراخوانی و محافظت منظم با کارشناس دندانپزشکی خود، ثبتنام کنند. از بین بردن تمامی جرمها و باکتریهایی که روی پروتز جمع میگردند بهعلاوه هر ماده چسبنده دندانپزشکی که ممکن هست به کار گیری شده باشد، دارای پروتز تام فک بالا است. همین دستورالعمل به جهت افرادی که عمده در معرض رویش استوماتیت (نوعی عفونت قارچی) هستند و به جهت اشخاص ضعیف یا این که پیر و بیمار از کلیدی بیشتری برخوردار است. قرار دادن در محلول تمیزکننده پروتز، پس از تمیز نمودن مکانیکی، به جهت دوری از استوماتیت پروتز و ذاتالریه در همین گروه از افراد، اثرگذار است. 2. غوطهور نمودن روزانه در محلول تمیزکننده پروتز – این فعالیت سبب ساز جزء‌جزء‌کردن اکثر جرمهای باقی مانده شده و ضدعفونیکننده پروتز است. آیا هر نوع از فعالیت افتادگی وجود دارد؟ اما خوبتر میباشد قبل از مصرف هر دارویی با دکتر تان سخن کنید. بهطور نگرانکنندهای، موسسه تندرست دهان و دندان، در حوزه توصیههای تمیز نمودن و محافظت دندان به توافقی نرسیده است. باوجوداینکه واقعی نیستند، دندانهای تصنعی نیاز به تمیز نمودن و نگهداری منظم (روزانه) دارند. پروتزها جنسی شبیه به یک پلاستیک فشرده دارا‌هستند و هیچ عارضه ای را در بدن تولید نمی کنند. برای ست کاملی از پروتزها، آن‌ها محل اتصال و همینطور خوب تمیز نمودن آن‌ها را تحلیل می‌نمایند و حساس ارزیابی، معلوم می‌نمایند که پروتزها چقدر عمل پروتز فک نی نی سایت دیگر عمر میکنند. اهمیت دندانپزشک خود صحبت کنید تا پی ببرید که چه چیزی برای شرایط شما موردنیاز است، ولی معمولاً، حداقل، سالی یکبار می بایست به معاینه بروید تا دندانپزشک وضعیت سالمی دهان را باز‌نگری کند. چنانچه همین کار را نکردند از آن ها خواهش نمایید که به شما نشان دهند. 3. استفادهکنندگان از پروتز نباید آن را در شب در دهن خود نگه دارند، مگر این‌که دلایل خاصی به جهت این عمل داشته باشند. تمیز نکردن پروتزها بهصورت منظم و صحیح، به علت چسبیدن باکتریها به پروتز، شانس ابتلا به بیماری لثه، بوی بد دهان، عفونتهای قارچی و دیگر حالت شبیه را زیاد میکند. همین پروتزها دارای 4 سایز متفاوت هستند تا بتوان اهمیت دقت به آناتومی شکل بیمار، بهترین پروتز را گزینش کرد. وقتیکه برای او‌لین توشه پروتز خود را تحویل میگیرید، دندانپزشک ترفند درست تمیز نمودن آن را به شما نشان میدهد.