انواع دمپر پره ای و مشخصات و ویژگی آنها

همین دسته به رخ تماما یک طرفه کار می‌نماید به این رخ که در شکل روشن بودن سیستم جریان هوا به برهان دارا بودن اهرم های منحصربه‌فرد دمپر گشوده شده و جریان هوا به گردش خواهد پرداخت و در رخ قطع سیستم جریان هوا همین دمپر به حالت بسته در آمده و مانع گردش هوا می گردد . دمپر پروانه ای، فرآورده دیگری از کمپانی تهویه نو است که همانطور که در تصویر فوق بازدید می فرمایید حساس باله های پروانه ای صورت می باشد و به همین برهان آن را دمپر پروانه ای می نامند. بدین ترتیب دمپرها همین امکان را به جهت اعضا مهیا می نمایند تا بتوانند به راحتی جریان هوا را قلیل یا این که زیاد کرده یا حتی آن را به طور تام قطع کنند. دمپر ممکن میباشد برای جدا نمودن تهویه مطبوع مرکزی (گرمایش یا سرمایش) برای یک اتاق بی مصرف، یا این که برای تنظیم دما و کنترل هوا به فعالیت برده شود. در هنگام بروز آتش سوزی، بخش بندی اثرگذار ساختمان از نظر مقاومت در برابر آتش و دود، از همین جهت که ساکنین در مکانهایی حساس در و پنجرهها و منافذ تجهیز شده برای پرهیز از شکافت دود قرار داشته باشند یا در اماکنی امن که پیش از این طراحی شده نظیر روش پله ها، فراوان حائز اساسی است. خرید کردن دمپر درون کانالی اکثر بهمنظور در اختیار گرفتن جریان هوا به جهت ساخت سیستم تهویه سرمایشی و گرمایشی است. • فنر استیل که به طور ویژه کالیبره شده است باطن سیستم وجود دارد. از آنجاییکه جهت تهیه موتور برقی نیاز به صرف هزینه ی جداگانه هست لذا بها دمپر هوا ی برقی به شکل محسوسی از دمپر هوا ی دستی بالاتر است. این تجهیز به دو رخ در دست گرفتن دستی (مکانیکی) و برقی (الکترو مکانیکال) ساخته دمپر کانالی دستی میشود . 2) فضايي كه هود در آن جاي دارااست بايد مجهز به سيستم تعويض هواي جداگانه حساس شد . دمپر سیستم تهویه هوای مطبوع حساس تیتر دمپر تهیه و تنظیم کننده جریان هوا نیز شناخته میشود. در یک گونه بندی کلی این متاع به دو گونه حیاتی دمپر هدایت هوا و دمپر صنعتی تقسیم بندی میشود. مشاجره بخشبندی، ساختمان را به سلولهای متمایز از لحاظ ساختار مقاومت در برابر آتش تقسیم کرده که همین فرمان به نحوه قابل توجهی مقدار ضرر و زیان ناشی از آتش سوزی و انتقال دود را کمتر میدهد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که دمپرهایی که تیغه موازی دارند؛ در در دست گرفتن مقدار جریان هوا از موقعیت به طور کامل گشوده تا حدود هفتاد و پنج درصد، کارایی بهتری را ارائه می دهند. مطلوب جريان يابد و از تراكم گازهاي خطرزا در يك نقط ه جلوگيري شود. هواي آلوده به گازهاي قابل اشتعال يا انفجار، سمي و ذرات راديواكتيو نبايد به فضاهاي ساختمان، بازگرداني شود. سيستم تخلية اين فضاها بايد مستقل و انقطاع از هر سيستم تخلية هواي ديگر فضاهاي ساختمان باشد. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم دمپر شبکه موتوری لطفا از سایت ما دیدن کنید.