انواع مشکلات دریچه ای کدامند؟

امروزه از این دریچه ها اکثر استفاده می شود. رجوع خون به عقب در عمده موردها باعث افتادگی دریچه یا پرولاپس میشود. پرولاپس یا افتادگی دریچه میترال که به آن شلی دریچه میترال یا این که نرمی روزنه قلب نیز میگویند، یکی از شایعترین بیماریهای دریچه میباشد که معمولا در زنان جوان و میانسال عمده از مردان بازدید میشود. علت اختلال افتادگی دریچه قلب چندان معین نیست. این تست ها نیز چنین علت تنگ شدن روزنه میترال را هم نشان دریچه خطی کولر آبی می دهند. روزنه میترال که به روزنه دو لتی هم مشهور است، دهلیز چپ را از بطن چپ قطع میکند. دکتر اهمیت تحلیل صورت و سایز دریچهها و حفرههای قلب، عملکرد قلب در پمپاژ خون، تنگی مجاری یا پسزدن خون بوسیله دریچه قلب، وجود بیماری روزنه را تأیید یا رد میکند. در همین بیماری مادرزادی، دریچه قلب از بازه جنینی تشکیل نمی شود و غشای بافتی بر سر منش جریان خون میان حفرههای قلب قرار میگیرد و موجب انسداد میشود. زمانیکه باکتریها وارد جریان خون شده و به قلب حمله میکنند، بیماری اندوکاردیت پیش میآید. زمانیکه خون به دریچه آئورت میرسد، لتهای آن گشوده شده و پس از اینکه خون از روزنه گذشت، دوباره بسته میشود. درصورتیکه هوای گزینه تغذیه دریچه کولر صرفا از یک دهانه خارج می گردد نیازی به تعبیه دمپر در نصیب پشت این روزنه کولر نیست.ولی درصورتیکه قرار باشد هوای عبوری از داکت کولر به یکسری فضای متعدد هوارسانی کند باید از دریچه کولر مجهز به دمپر به کار گیری نمود تا در زمانه هایی که یک محیط فاقد کاربری می باشد بتوان معبر روزنه کولر را مسدود نمود.دریچه کولر چهار طرفه از هر متریالی ساخته شود به جهت تناسب نمای آن حساس محیطی که در آنجا تعبیه می شود ،آنرا مهم رنگ مناسب پوشش داد.کیفیت و گونه رنگ در کالا فلزی از گزاره آلومینیوم و ورق آهن از دسته کوره ای الکتروستاتیک بوده و در جور چوبی از رنگ پلی استر و پلی اورتان استعمال می گردد. از گونه های دیگر دریچه هوا می توان به گونه های مشبک اشاره نمود که برای وسایلی که جریان هوای رفت و رجوع دارا هستند کاربرد دارد. در رخ نیاز به تنظیمِ هوای خروجی از معبرِ دریچه هوا ی جت نازل می توان به راحتی اهمیت استفاده از دمپر پروانه ای که در پشت دریچه نصب می شود میزانِ هوای عبوری از دریچه جت نازل را کنترل یا مسدود نمود. بهعلاوه اینکه در زمان آیتم نیاز سرعت بالا و تمام بسته شود تا جریان خون به عقب برنگردد. پره های دمپر به صورت افقی در پشت روزنه و پره های عمودی روی فریم اساسی روزنه سبب می شود که هوای باطن شبکه به هر طرف که نیاز می باشد منتقل شود . در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها دوچندان اکثر در گزینه دریچه خطی کله قندی لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.