ثبت شرکت تعاونی دارای ۲ مدل است

آن‌گاه از کامل شدن داده ها و پذیرش اینترنتی از روش سامانه و دریافت تاًییدیه ی پذیرش، بایستی نسخ اهمیت صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طرز باجه های پست به صورت سفارشی به نشانی ذکر شده در تأییدیه ی پذیرش ارسال فرمائید و از مراجعه ی حضوری به مراد تحویل مدارک ثبت کمپانی ثبت کد اقتصادی شرکت خودداری کنید. این روش بهصورت کامل حضوری هست و مزیت آن نسبت به سامانه اداره ثبت شرکتها، کوتاه بودن مدت زمان ثبت کمپانی است. با اعتنا به توضیحات ذکر شده ، گستره فعالیتی ، دست کم تعداد اعضاء و سهامداران ، سرمایه کمپانی از در بین 7 نوع شرکتی که در قانون تجارت معلوم شده است ، شرکت گزینه نظر را تعیین فرمائید . تام ترین دسته کمپانی های سهامی می باشند که به جهت امور تجاری مثل اشکال تجارتهای داخلی و خارجی، استخراج معادن، ساخت سد، کارگاه ها، خزانه ها و مؤسسه های اعتباری تشکیل می شوند. کمپانی های تعاونی بر دو دسته تولید و توزیع تشکیل می شوند که پیش از تصویب باید جواز های حتمی را از وزارت تعاون دریافت کرده باشند . اصلی مراجعه به سامانه تصویب شرکتها و موسسه ها غیر تجاری همگی داده ها مربوط به شرکت من گزاره اقامتگاه قانونی ، نام های پیشنهادی ( حداکثر 5 مورد ) ، انتخاب سرمایه کمپانی و … اگر چه که همه اشخاص و شخصیت های حقوقی درگیر کار به دست آوردن و عمل تجاری در کشور ایران می بایست پس از ثبت شرکت خویش بصورت سالیانه مالیات خود را بر مبنا ضابطه م مقررات پرداخت نمایند اما در بسیاری از مورد ها ضابطه گذار با ارائه لوایحی بعضی از شرکتها از کل یا مواقعی از مالیات معاف اعلام نموده است. بعضا شرکتها هستند که اداره تصویب شرکتها از شما برای ثبت جواز آن فعالیت را التماس می کنند. تصویب کمپانی ها قوانین یگانه خویش را داشته و از متقاضیان انتظار می رود که همین قوانین را اجرا کنند. همینطور شما با ثبت شرکت همین قابلیت و امکان را خواهید داشت تا کد کارگاهی اخذ کرده و همه پرسنل و کارمندان خود را زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهید. به این شکل درصورتیکه کد اقتصادی نداشته باشید فارغ از شک و تردید مجال های زیادی را در راستا کاری خود از دست می دهید.اما سومی مزیت مربوط به همین کار، خودداری از فضای ناسالم در حوزه اقتصادی و تجاری و اخذ مرتبه و مرتبه بندی کمپانی است و اهمیت تعلق گرفتن مالیات به شما، هر ساله می توانید نسبت به پرداخت آن مبادرت کنید و در این زمینه در جهت رویش و آبادانی مرزو بوم خود قدم بردارید.