حقیقت افزایش قیمت سمعک؛ تحریم یا حذف ارز ترجیحی – ایرنا

سطح تکنولوژی و مدار به فعالیت رفته در سمعک، کیفیت ساخت، مارک و کشور سازنده، گارانتی و سرویس ها پس از فروش همه دست اندرکاران حیاتی در خرید سمعک پشت گوشی هستند. اما ناگفته نماند زمزمههایی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ارتقاء بها آن بیتأثیر نبوده و به افزایش ارزش آن دامن زده است، به گونهای که برخی سودجویان از پنج تا هشت برابری ارزش سمعک در آینده نزدیک خبر میدهند، خبر به حدی نگرانکننده میباشد که به استدلال بالا بودن همین هزینه خیلی از خانوادههای معلول از خرید سمعک به جهت فرزندانشان امتناع می‌کنند و او را در دنیای ساکت خویش رها میکنند. به لحاظ می رسد جریاناتی در موضوع قیمتگذاری سمعک وجود داراست که میخواهد اهمیت نشان دادن ارتقاء قیمت سمعک به دنبال تسویه حسابهای سیاسی باشند. این که صِرف نگاهها در همین راستا تسویه حسابهای سیاسی باشد، امری غیرقابل قبول بوده و نمیبایست تندرست افراد کمشنوا و ناشنوا را دستاویز مسائل سیاسی و جناحی سمعک گوش نامرئی کرد. آنچه در موضوع قیمت سمعک مسلم است، رفتارهای نادرستی می باشد که تندرست این اشخاص را در تیررس خود قرار داده و به نوعی دستاویز بازیهای سیاسی و اقتصادی کرده است. دغدغه اهمیت جامعه ناشنوایان میهن توانمندسازی این اشخاص است. بعضی از گزارشها نشان می‌دهد که قیمت سمعک در بازار آزاد از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز میشود و به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد و چه افراد اکثری میباشند که حتی اقتدار خرید کردن سمعک در پایینترین قیمت را هم ندارند. در اینجا این سؤال هم برای بعضی از افراد پیش می آید که سمعک های دیجیتال بهتر میباشد یا این که هوشمند؟ سمعک هاي ارزان قیمتی که اهمیت پست توصیه داده میشوند، نیز الزاماً جزو سمعک هاي پیش ساخته هستند. پیش از این‌که قابلیت و امکان سمعک های مدرن را برایتان توضیح دهیم، اشاره به یک نکته اساسی خالی از خوبی نمی باشد و آن هم همین می باشد که فقط چیزی که حیاتی گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی سمعک ها کاهش از بقیه ویژگی ها تغییر و تحول کرده است، ارزش سمعک گوش است! درصورتیکه دچار عارضه قلیل شنوایی می‌باشید و به جهت این که مجدد به شنوایی طبیعی و نرمال خویش دست پیدا بکنید واجب هست که از سمعک به کار گیری نمایید.