دانستني هاي جالب در مورد كفش

22- شما قدرتمند ميباشيد مطابق فرمول زير سايز كفش خویش را بدست آوريد. ايـن فـرمـول سـايـز كـفـش اروپايي را معین مي كند كه کلیدی سايز كـفشـهاي كشورمان هماهنگي دارد. مدلي از اين كفش كه يك تكه باريك چرم جداگانه روي قسمت رويه داراست و برش كوتاهي خورده است(Penny loafers)، دسته كفشهاي غيررسمي هستند. تكرار اين حركات باعث مى شود تا ورمى كه در قسمت هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. وى درباره نرمش و جابه جا كردن ماهیچه ها براى رفع خستگى پا اظهار داشت: اين حركات منجر جريان خون به نقاط متفاوت پا مى شود كه مى اقتدار مچ پا را به سمت بالا كشيد و نگه داشت. دكتر فرزانه تركان درباره نرمش و جابه جا كردن عضلات براي از بین بردن خستگي پا اظهار داشت: اين حركات منجر جريان خون به نقاط گوناگون پا ميشود كه ميتوان مچ پا را به سمت بالا كشيد و نگه داشت. دكتر فرزانه تركان کارشناس طب فيزيكي و توان بخشي در گفت و گو با ايسنا، دارای بيان اين مطلب گفت: كفش راحت، كفشي میباشد كه داراي طول مطلوب بوده و پا در كفش احساس راحتي كند. يك متخصص طب فيزيكى و اقتدار بخشى در گفت و گو مهم ايسنا، اهمیت بيان اين مطلب گفت: كفش راحت، كفشى می باشد كه داراى طول مناسب بوده و پا در كفش احساس راحتى كند. وى مهم اشاره به كفش هاى ورزشى و يا شبيه اسپرت كه ریلکس ترين كفش هاست، اعلام كرد: كفش هاى چرمى مناسب ترين متاع كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. تركان اساسی اشاره به كفشهاي ورزشي و يا شبيه اسپرت كه سهل وآسان ترين كفشهاست، اعلام كرد: كفشهاي چرمي مناسب ترين جنس كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار ميشود. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط کلیدی کفش اسپرت مردانه طوسی وب وب سایت خود باشید.