دریچه دسترسی فن کویل – کالا کیوسک

از آنجا که درب این دریچه پایین فن کویل لولایی هست در نتیجه بایستی بادخور و ضخامت لولا را بر روی طول درب دریچه زیر حرفه کویل نسبت به بعدها داخلی قاب در حیث گرفته شود تا زمان باز و بسته شدن درب روزنه ذیل رشته کویل مشکلی به وجود نیاید. روزنه حرفه کویل پانچی وزنه ای از یک درب که از ورق پانچ آلومینیومی و یک کادر از پروفیل آلومینیوم تشکیل شده است.مهمترین ویژگیِ همین روزنه حرفه کویل وزنه ای بودنِ نوعِ درب آن می باشد.یعنی برای باز کردن،تعویض و تعمیر دستگاه حرفه کویل، درب این روزنه رشته کویل بصورت جداشونده عمل می کند.در تولید همین روزنه حرفه کویل نیز در آغاز از ایجاد قاب آغاز می کنیم.ابعاد فریم از بعد ها حفره مربوطه استحصال می شود و بر شالوده این بعد ها اضلاع قاب روزنه حرفه کویل برش داده می شوند.پس از برش اضلاع،باید نسبت به برش ۴۵ سکو ای هر یک از سرهای این اضلاع اقدام کنیم که در وضعیت ترکیبی با یکدیگر زاویه ۹۰ مرتبه یا قائمه نسبت به هم پیدا کنند.بعد از برش سرهای اضلاع دریچه رشته کویل پانچی لولایی،برای اتصال گوشه های کار از یک قطعه فلزی بنام کرنر استفاده می شود تا بدون نیاز به هرگونه جوشکاری بتوان چهارچوبه فریم را به نیز متصل نمود و ساختار قاب دریچه رشته کویل را به طور کامل فراهم نمود.شکل پروفیل قاب دریچه رشته کویل پانچی وزنه ای طوریست که در قسمت داخلیِ عمل یک شرایط سه پَری دارااست که درب همین روزنه فن کویل بر روی آن به راحتی نشسته و قابلیت و امکان بازوبست پیدا می کند.پس از اماده شدنِ ساختار کادر بایستی جای پیچ یا پیچ ها را بر روی ایجاد کرد.این جای پیچ ها هم بر روی نما و نیز بر بر روی دیواره داخلیِ کادر روزنه حرفه کویل قابل تعبیه می باشد.در این سطح ساخت قاب نقطه نهایی یافته و باید نسبت به ایجاد درب دریچه حرفه کویل مبادرت نمود.جنس درب این مدل روزنه فن کویل از ورق پانچ آلومینیوم اساسی چشمه های مختلف می باشد که هوای مورد نیاز دستگاه فن کویل از این چشمه ها تامین می گردد.ضخامت ورق درب این دریچه رشته کویل به بعد ها آن بستگی دارد.ساخت درب همین نوع دریچه بسیار بی آلایش و آسان است.در واقع اهمیت احتساب بعد ها همین دریچه رشته کویل و هم ارزیابی حاشیه های درب که می بایست بصورت ۹۰ مرتبه خم خوردگی پیدا کند ساختار ورق درب ان برش خورده و آن گاه نسبت به خم کاریِ کناره های درب روزنه حرفه کویل پانچی اقدام می شود.از آنجا که دسته درب همین ودریچه فن کویل وزنه ای ست دیگر نیازی به به کار گیری از اثاثیه و اسباب و اثاث اضافی نسبت اتصال درب به قاب نمیباشد و به راحتی درب این روزنه رشته کویل به صورت وزنه گشوده یا این که بسته می شود.با دقت نیاز به رنگ آمیزیِ ساختار روزنه حرفه کویل،بدنه این دریچه هم اهمیت به کار گیری از رنگ کوره ای الکتروستاتیک در کدرنگ های مختلف قابل رنگ آمیزی می باشد. بهتراست به منظور توزیع مناسب جریان آب ومتوازن نمودن سیستم در ابتدای رایزرها ونیز روی لولههای افقی که یک سری رایزر را تغذیه میکنند، شیرکنترل دستی کار گذارده شود. مداربرگشت مستقیم هم سادهتر میباشد و هم ارزانتر، البته توازن جریان آب در آن مشکلتر است. دراین شرایط ضروری میباشد که بر روی مدارهای فرعی موازی و قبل از کویل سرمایش شیرکنترل دستی قرارداده شود. اولی مرحلهی ایجاد دریچه دسترسی فن کویل سایزینگِ بعد ها کلافی هست که قرار میباشد دریچه دسترسی رشته کویل بر روی آن کارگزاشتن گردد.مهمترین مسئله در این سطح گونیا بودنِ تمام زوایای کلافِ مربوطه است.با توجه به گونیای بودنِ ساختارِ دریچه دسترسی فن کویل، در صورتی که کلافِ زیرِ عمل گوتیا نبودهیا در اصطلاح قِناس باشد، نصابِ روزنه دسترسی حرفه کویل در زمانِ کارگزاشتن روزنه تحت رشته کویل یا با نقص‌ مواجه می‌گردد و یا در بعضی مواردِ مختص امکانِ نصب دریچه دسترسی فن کویل وجود نخواهد داشت.پس از اطمینان از گونیا بودنِ ساختارِ کلافِ زیرکارِ دریچه دسترسی فن کویل ابعادِ طولی و عرضیِ داخلیِ کلاف زیرکارِ دریچه دسترسی رشته کویل استحصال میگردد.نکتهی اصلی در این مرحلهیادداشتِ همین بعد ها به شکل دقیق و بدون بادخور است.در واقع این بعد ها به شکل خام می بایست به کارخانهی سازندهی روزنه دسترسی رشته کویل اعلام میگردد و مجموعه سازندهی دریچه دسترسی فن کویل، خویش به خویش مبادرت به اِعمالِ تمامِ الزامات از پاراگراف بادخور و مسایل دیگر می نماید. چنانچه هوا به باطن کویل وارد شود سبب ساز تولید سر و صدا می شود بنابراین اگر صدای غیرعادی زمانه کارکرد دستگاه شنیده شد بدانید که بایستی سیستم را هواگیری کنید. درمدار برگشت معکوس از آنجا که مسیر رفت و رجوع کلیه مدارهای موازی یک عدد است، توازن سیستم به خودی خویش برقراراست. رشته کویل های سقفی از نمونه های پرکاربرد و پراستفاده دستگاه های فن کویل به شمار می روند. مدارمیتواند به شکل مدار برگشت مستقیم و یا این که رجوع معکوس طراحی شود. افت فشاردرمدارهای موازی حداقل 40% تغییرات افت فشار در تمام مدار باشد. سطحِ کلیِ بدنه روزنه رشته کویل طرح اسلوت بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش دیتا میشود. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه قیمت روزنه دسترسی رشته کویل بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.