دریچه سقفی گرد – تهویه نو

دریچه سقفی کلیدی روزنه گردِ جت نازل را هم برای سیستمِ برگشتِ هوا(مکِش) و هم برای سیستمِ رفتِ هوا(دمِش) به فعالیت می برند.درصورتِ استفادهی این روزنه به جهت سیستم مکش، استعمال از دمپر الزامی نیست. دریچه سقفی تایلی مهم روزنه گردِ جت نازل متشکل از یک صفحهی فلَت از ورق آلومینیوم(با کادر یا این که بدونِ فریم) و یک عدد روزنه جت نازلِ گرد میباشد که قطر روزنه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ اهمیت متغیر است. به روزنه هایی که روی دیوار به خواسته تهیه هوای ایجاد شده به وسیله منبع، که از طریق سیستم نتورک کشی به گوشه و کنار منقل می شود، دریچه تنطم هوای دیواری گفته می شود. نام عمومی آن‌ها دریچه هوای سقفی می باشند و از نحوه سقف ساختمان ها بواسطه کانال های تهویه هوا , دریچه های خطی سقفی هوارسانی را انجام می دهند. همین کارگاه کانال سازی، طراح و مجری اشکال شبکه های انتقال هوا مانند شبکه هواساز، شبکه پارکینگ، شبکه سازی صنعتی، نتورک کشی کولر آبی، شبکه گزاست و همینطور ارائه دهنده دارای میزان مرغوب بودن ترین ملزمات سیستم تهویه مطبوع همچون انواع دمپر، دریچه های داکت اسپلیت و … روزنه که به طور کلی وظیفه سوق دهی جریان های متعدد را دارد، انواع مختلفی دارد. ۲۰ اینچ) و یا روزنه تمام آرمسترانگ سقفی چهارگوش کلاف دورباز آلومینیومی در گونه های گوناگون رنگ های پودری الکترو استاتیک نیز ایجاد می گردد. دریچه سقفی مشبک که جهتِ مکش به فعالیت میرود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی مشبک را روزنه آشیانه زنبوری هم می نامند.دریچه سقفی مشبک عموماً به جهت فضاهایی که نیاز به بیشترین پرتاب هوا دارد استعمال مینمایند. این گونه دریچه نیز به جهت هوای رفت سیستم های هواساز، ایرواشر، زنت و کولر آبی قابل به کارگیری می باشد، ولی به رخ نصب زیر سقف. دریچه سقفی گرد می تواند یکدست یا این که پررنگ باشد، همینطور می توانند برای انتقال هوای سرد، گرم و تصویه و تهویه مناسب باشند. حال اگر این دریچه ها به صورتی طراحی شده باشند که هوای تهویه شده را به رخ یکسان در چهار طرف وارد اتاق کنند به آن ها دریچه های سقفی چهار طرفه می گویند. پخش هوا توسط همین روزنه به رخ 360 درجه انجام می گیرد. در جاهایی که ارتفاع سقف از چهار متر کمتر است، همین روزنه به خوبی می تواند عمل رفت، رجوع و برگشت و خروج هوا را دارای شتاب بالایی انجام دهد. سیستم هایی که به رخ مرکزی هواسازی انجام می دهند، می توانند به مهربانی از وجود این روزنه استفاده کنند. در اینجا عمده به بررسی وب وب سایت دریچه سقفی داکت اسپلیت.