رزین چیست خواص کاربرد انواع آن ،رزین ها رزین ها آزمون دانا پلاستیک

تعدادی لایههای رزین اپوکسی از حساس فوق العادهای در صنعت های هواپیماسازی برخوردارند. رزینهای اپوکسی فنلی یکی از از رزینهای زیاد مقاوم در در مقابل مواد شیمیایی و حلالها می باشند. به تیتر نمونه رزین گلیسیدیل متاکریلات یک رزین اپوکسی متاکریلات هست که فیلم حاصل از رزینهای اپوکسی- اولیفینی مقاومت خوب تر و بیشتری از فیلم های حاصل از رزین های اپوکسی- اترگلیسیدی (بیس فنل) در مقابل آب و مواد دارد و ولی بالعکس مقاومت ضعیف تری در علیه مواد شیمیایی از خود نشان می‌دهند و به همین علت کمتر از رزینهای بیس فنلی در ساخت رنگهای صنعتی- حفاظتی استفاده میگردند. واکنش یک مول بیس A اهمیت دست کم دو مول اپی کلروهیدرین در محفظه قلیایی و یا این که از بین رفتن گروههای فنلی و تشکیل گروههای هیدروکسی، تولید مادۀ واسطه کلریدرین میکند که اهمیت ادامه واکنش کالا دی گلیسیدیل اِتربیس فنل A (DGEBA) بدست میآید. ولی این طرز ها از اثرات زیان آوری نظیر سمیت، خورندگی و عدم سازش کامل اهمیت فرمولاسیون اپوکسی رنج می بردند. یک‌سری لایهای رزین اپوکسی از اهمیت فوق العاده ای در صنایع هواپیما سازی برخوردارند. ساخت امکان شست و شو آسان و سوای دردسر در گونه های چوب یکی از از مزایای همین متاع است. رزینهای اپوکسی از به عبارتی اوایل پیدایش جای پای خود را در در میان دیگر مواد متعدد صنایع رنگسازی به تیتر یکی از مواد اساسی همین صنعت گشوده نمودند که همین پیروزی بیشتر به خاطر خصائص مضاعف و متنوع این رزینها می رزین تبادل یونی چیست باشد. استعمال بخش اعظم از فضا در همان مکان استحکام گزینه نظراست بجای پلی استر – شیشه به کار گیری می شوند. صنایع چسب. صنایع کامپوزیتها (مانند موادی که از فایبر گلاس یا این که فیبر کربن به کارگیری میکنند) و تقویتکنندهها (اگرچه پلیاستر، وینیلاستر و دیگر صمغهای ترموست نیز برای پلاستیک تقویتشده اصلی شیشه به کار میروند). بر مبنا بیس فنل A : همگانی ترین و مهمترین مدل اپوکسی بر پایه بیس فنل A است که از واکنش اپی کلریدرین مهم بیس فنل A تشکیل می شود. رزینهای اپوکسی که از واکنش بیس فنل A و اپی کلرویدرین تنظیم می گردند از مرغوب ترین دسته رزینهای اتر- کلسیدی میباشند. رزین اپوکسی طبیعی به عبارتی صمغ درخت و شیره استخراج شده از گیاهان بوده ولی نوع تصنعی آن از سنتز و همچنین فعل و انفعالات شیمیایی مواد آلی و معدنی در گوشه و کنار آزمایشگاهی و کارخانجات مواد شیمیایی به دست می آید.