سولفات پتاسیم چیست ؟

مصرف کود سولفات پتاسیم مایع به شکل محلولپاشی به جهت گیاهان زراعی 6تا 8 در هکتار است. غالبا برای صیفی جات 300 تا 500 ، برای دانه های روغنی 200 تا 300، به جهت میوه های هسته دار و غلات 200 تا 300 کیلوگرم از این کود در یک هکتار زمین آیتم به کارگیری است. در رخ نیاز به میزان بالای K₂SO₄ ، متخصصان کشاورزی معمولا به کارگیری از این محصول را در یکسری نوبت توصیه میکنند. سولفات پتاسیم در صنایع غیر از کشاورزی مانند صنایع غذایی ، صنایع دارویی و شیمیایی کاربردهای زیادی دارد. به تناسب رشد جمعیت جهان ، درخواست‌کردن به جهت تولید محصولات کشاورزی هم ارتقا می یابد. علاوه بر آن، پتاسیم کافی و مطلوب برای گیاه، می تواند منجر کاهش از دست دادن رطوبت از گیاهان در اکنون رویش شود و بدین ترتیب مقاومت گیاه در برابر کم آبی را ارتقا می دهد. کود مایع بازدهی بیشتری نسبت به کود جامد داشته و ضمن رویش گیاه، منجر بهبود طعم نهایی میوه می­شود. همین ماده در هر سه شرایط پودر، محلول و مایع هم صد در صد جذب درخت می شود و هیچ ضرری ندارد و ساخت نخواهد کرد، البته در دیگر کودها، باقی باقیمانده آن ها پس از محلول پاشی بر بر روی شاخ و برگها مشاهده می شود و به صورت رسوب تجمع پیدا می کند. نبود سولفات پتاسیم در گیاهان سبب می شود تا اکثر میوه های در وضعیت رسیده یا این که حتی نرسیده از درخت انقطاع شده و بریزند، به استدلال این که ساقه توانایی مراقبت میوه را ندارد. سولفات پتاسیم کمپانی پگاه گوشه و کنار آرین در سایزهای مختلف( حت ریز خیس از 015/0 میلی متر) ساخت می شود ساخت سولفات پتاسیم سولفات در اندازه کوچک منجر می شود محلول سولفات پتاسیم به راحتی به وسیله گیاه جذب شود. پتاسیم عواملی زیرا رنگ، اندازه، صورت و توان دانه تحت اثر گذاری قرار می دهد و و نیز چنین باعث ارتقا برداشت محصول می شود. کودهای شیمیایی علی رغم مشکلاتی که حساس برخی محصولات از پاراگراف محصولات پایه – نیتروژنی دارند، نقش انکار ناپذیری در افزایش ایجاد و بهبود میزان مرغوب بودن مواد غذایی دارا هستند و یک عدد از مواد معدنی تاثیرگذار در این راستا Potassium Sulfate است. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه کود سولفات پتاسیم به جهت یونجه بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.