شیر فشار شکن – آریاکوپلینگ

اعتنا کنید که این شیرها این قابلیت را دارا‌هستند که برای ساخت مسیر بای-پس در هنگام توقف سیستم، مورد به کارگیری واقع شوند. مهم ارتقاء فشار در تحت دست، هم اندازه شدن اهمیت تغذیه فشار پایین دست در قسمت زیرین فنر تنظیم انجام می شود، جایی که نیروی رو به بالا آن در برابر فشار فنر متقابل است. در اطراف محل نصب شیر باید فضای كافی به جهت انجام عملیات تعمیر وجود شیر فشار شکن کولر ۲۰۶ داشته باشد . خروجی همین شیرها به مخزن متصل هست و اصولا تحریک این شیر به وسیله پورت ورودی انجام میشود. در واقع به وسیله همین پیچ خروجی میتوان مقدار عدد فشار خروجی که مد نظرتان است را تهیه نمایید. زمانی که در کنار پیچ از یک لوله به کار گیری شود و به طرف قسمت فشار ضعیف بروید به راحتی میتوانید مقدار فشار را به این صورت تهیه و تنظیم نمایید. همین شیرها به صورت نرمال بسته هستند و در هنگامی که به مقدار معینی از فشار میرسند، میزان جریان اضافی که در پمپ می باشد را به مخزن بر میگردانند و فشار موجود را در حد تنظیم شده نگه میدارند. ساختمان ها دارای گذر روزگار جلوس کرد می کنند و گهگاه اسکلت (که لوله ونت را نگه می دارد) مستقل از بویلر جابه جا می شود و فونداسیون، محل خروجی شیر اطمینان و لوله ونت را تغییر تحول می دهد. این گونه شیر فشار هانیول حیاتی تنظیم فشار خروجی به صورت دستی می باشد که دامنه تهیه فشار خروجی به جهت نوع D05FS از فشار 1.5 بار تا 6 توشه قابلیت پذیر است. اساسا در صورتی که میخواهید که کارایی صحیحی را از همین شیرها مشاهده کنید بایستی که محیط کنترلی به طور کامل تمیز باشد. اصولا شیرهای فشار شکن در اندازههای پهناور و کوچک روانه بازار میشوند. در اصل توسط یک پیچ تنظیم، مقدار نیروی بر روی فنر انتخاب میشود. زمانی که شیر اطمینان بر روی هر عددی تهیه و تنظیم شود اساسا مدار هیدرولیک به هیچ وجه فشار فراتر از میزان تهیه و تنظیم شده را نخواهد دید. در این نوشته قصد داریم ضمن معرفی هر کدام از این شیرها، تفاوت آن‌ها مهم هم را نیز گزینه باز‌نگری قرار دهیم. از جمله آن‌ها می توان به شیر فشار شکن، شیر کاهنده فشار، شیر برداشتن فشار، شیر ترکیبی و شیر متعادل کننده فشار اشاره کرد؛ هر کدام از همین شیرهای فشار شکن اصلی مشخصات اختصاصی به خویش میباشند که در محیطهای گوناگون حساس شرایط مختلف گزینه استفاده قرار میگیرند. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها زیاد عمده در مورد شیر فشار شکن وگ ایران لطفا به تماشا از وب تارنما ما.