عایق الکتریکی به چه معنا است؟

این مدل بسپارها در برعلیه اسیدها و بازها اهمیت مقاومت متعددی بوده و مزیت اساسی آنها اصطکاک دوچندان پایین میباشند . تعداد زیادی از گونه های نوارهای برقی در بازار امروزی به فروش می رسند، حیاتی طیف گسترده ای از کاربردهای گزینه نظر، ویژگی های کلیدی، مواد، رنگ ها و اندازه های پیشنهادی. نوار لاستیکی چیزی شبیه یک اصطلاح چتر هست که طیف نسبتاً گسترده ای از انواع فرعی را پوشش می دهد. نوار PVC همچنین در مقابله اهمیت سایر عوامل معضل برانگیز محیطی مانند حالت نامساعد آب و هوایی، خوردگی فلز و سایش توانمند خیس است. اساسی این حال، نوار الکتریکی پارچهای به استدلال خواص مکانیکی آن با ارزش میباشداین یک ادغام مضاعف حاذق و انعطافپذیر می باشد که برای تعمیر و تعمیر خوب هست و اکثر زمان ها میتوان آن را اصلی بقیه انواع مواد ترکیب کرد تا به افزایش کارایی دما و مقاومت رسانا کمک کند. بقیه انواع نوار لاستیکی به ادله خاصیت دی الکتریک پیشرو در بازار انتخاب می شوند. در این بخش، به بعضا از گونه های گوناگون نوارهای الکتریکی و کاربردهایی که بخش اعظم در آنان یافت می شود، خواهیم پرداخت. اغلب به تیتر “نوار تفلون” نامیده می شود، حتی در حلال های خشن در دمای کمتر از 300 سکو سانتیگراد فراوان نامحلول است و پایداری حرارتی خوبی را فارغ از شکننده شدن در دماهای زیاد پایین یا این که بالا ارائه می دهد. نوار پی وی سی (پلی وینیل کلراید) یکی از از چند نوع نوار الکتریکی پلاستیکی هست و به طور گسترده در بخش اعظمی از سناریوهای مشابه مهم نوار الکتریسیته وینیل استاندارد استفاده می شود. احتمالا نوار الکتریکی پلاستیکی کهن الگو، به جهت بسیاری از موقعیتها که در آن محصول تخصصیتر به شدت اضطراری نیست، یک ابزار تمامی جانبه انعطافپذیر خوب باشد. کلیه مواد عایق حساس ضریب مقاومت دمای منفی هستند و به این عامل مقاومت اساسی ارتقا دما کمتر می یابد. استفاده از مواد عایق گازی در ساختمان های فشار قادر کاربرد دارد. مانند بسیاری از این محصولات، بهترین دسته به جهت استفاده تماما به نمایش و کاری که انتظار دارید انجام دهد بستگی دارد. اهمیت این حال، PVC به طور کلی در سناریوهایی که احتمال دارد در معرض دمای مضاعف پایین قرار گیرد، گزینه علاقه است. واحد تکرارشونده این پلاستیک به عایق های الکتریکی گازی همین رخ است. اساسی یاری مواد افزودنی و مهم هدف بهبود خاصیت و ارتقا کارایی نایلون ۶۶ گونههای متمایز از این پلاستیک به بازار مصرف عرضه شده هست نظیر مدل مقاوم شده در برابر آتش که در اثر این بهبود طبق کلیدی راهبرد UL 94 در مقام V-0 قرار میگیرد.