فرآیند نوشتن چگونه کار می کند؟

دولت ها باید استعمال خود از قالب های آزادانه قابل اجرا و فیلم مستند به عموم را برای تمامی ارتباطات با مردمان تحمیلی نمایند و می بایست بخش خصوصی را نیز به استفاده از همین قالب ها سوق دهند. دولت ها بایستی سانسور را رد نمایند و از حمایت های ضابطه دارای در برابر آن به کارگیری کنند. آیا شما می گویید که دانش آموزان نباید اجازه داشته باشند که کتاب خویش را در صورتی که یک خط خط زده و بازنویسی شده است، بدهند؟ می قدرت آن را از خط فرمان (کمتر انعطاف پذیر) یا از رابط پایتون فراخوانی کرد (منعطف تر). طرح‌های جلوگیری از کپی DRM هرگز نمی‌توانند کاملاً ایمن باشند، چون منطق آیتم نیاز به جهت رمزگشایی محتوا در نرم‌افزار یا این که سخت‌افزار وجود داراست و به طور ضمنی قابل هک است. ویندوز ویستا پخش محتوایی را که از مسیر رسانه ای مراقبت شده به کارگیری می کرد، غیرفعال یا این که تخریب کرد. علاوه بر این، هر فایلی فارغ از DRM هست و پخش موسیقی شما تضمین شده است. دسته های ریاضی به شدت برای صنعت آهنگ قابل اجرا هستند. قوانین DRM به طور گسترده نادیده گرفته می شوند: طبق نظرسنجی قانونی نمودار آهنگ استرالیا، نقض حق نسخه برداری به هر دلیلی بوسیله میلیون ها نفر انجام می شود. دکترو همین را به عنوان “حق ساخت قوانین اسکن رایت خود” تعریف کرد. همینطور ممکن هست بر این اعتقادوباور باشید که توسعه دهندگان “معتبر” از توان خود به جهت بدرفتاری اهمیت شما به کار گیری نخواهند کرد. و در Cerro Armazones، نزدیک به Paranal، ESO در حال ساخت تلسکوپ 39 متری مضاعف بزرگ، ELT است که به “بزرگترین دیده جهان در آسمان” تبدیل خواهد شد. بزرگترین ناکامی این هست که باری که DRM بر دوش یک مشتری رسمی می گذارد، تمایل مشتری به خرید کردن را کاهش می دهد. تبدیل دیجیتال به آنالوگ و پشتی میزان مرغوب بودن ضبط را کمتر می دهد. سعی HDCP برای بستن رخنه آنالوگ تا حد زیادی بی اثر بود. حفره آنالوگ را نمی‌توان فارغ از محدودیت‌های اعمال‌شده خارجی، نظیر مقررات قانونی، پر کرد، زیرا همین آسیب‌پذیری ذاتی همه کلیک ارائه‌های آنالوگ است. مواد صوتی و چهره ای (به استثنای مواد تعاملی، به تیتر مثال، بازی های ویدیویی) مشمول سوراخ آنالوگ هستند، یعنی برای تماشا مواد، سیگنال دیجیتال بایستی به سیگنال آنالوگ تبدیل شود. پس از تبدیل، مواد را می اقتدار اسکن کرد و دوباره به فرمت دیجیتال تبدیل کرد. همین کوپن هر هنرمندی را که از مزایای نسخه برداری رایت مطالب خویش برای مدت معینی بهره مند می شود، ممنوع می کند. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم كليك كنيد لطفا از سایت ما دیدن کنید.