فروش اسید فسفریک

بنابراین تنفس بخار فسفریک اسید سبب ساز تحریک بینی، گلو و نصیب های بالایی مجرای تنفسی می شود. البته در هنگام استعمال از پان بایستی توجه شود زیرا غشاهای مخاطی انسان، پوست و چشم را خورده و تحریک مینماید. درمیان گونه های متعدد اسید،اسیدفسفریک به طور معمول درحذف زنگ از فلزات نظیر آهن ،فولاد و غیره ایتفاده می شود.معمولا این اسیدبا زنگ زدگی واکنش نشان می دهد و به طور معمول اکسیدآهن قرمز‌رنگ مایل به قهوه ای را به سیاه تبدیل می کند.این ادغام رنگی فسفات آهن است.این ماده فسفات سیاه به راحتی حذف می شود. این مورد قضیه باعث تولید لکه های زنگ زدگی آهن، یا این که لکه های سیاه مایل به قهوه ای از منگنز می شود که در اطراف آبریزهای وان یا لباس های شسته شده وجود دارد. اگرچه فسفریک را نمیتوان اسیدی توانمند دانست ولی اصلی همین وجود در خلوص 85 درصد خاصیت خورندگی دارد. همینطور این مخلوط به صورت مایعی بی رنگ و روشن حساس غلظت بالا موجود است.اسید فسفریک، ماده ای گریز و غیر قابل اشتعال است که غیر سمی بوده و خورندگی فراوان مقداری فروش اسید فسفریک ایرانی دارد. سوزاندن و هیدراتاسیون مستقیم،همانطور که قبلا شرح داده شد،شرایط مضاعف خورنده تولید می کند.این تجهیزات از فولادضد زنگ یا آجرکربن ساخته شده است.برای کمتر خوردگی ،دیوارهای مشعل و برج های هیدراتور سرد می شوند،اما محصولات راکتور حیاتی دمای تحت به جهت بازیافت گرما اثر گذار هستند.اسید ایجاد شده به عنوان جنس اصلی غلظت حدود ۸۵% است. وجوداسیدفسفریک درتولید گونه های محصولات نگهداری فردی بسیارضروری است.برخی از آن ها شامل محصولات حمام ،عطرها،محصولات مراقب ازمو و رنگ ها،وحصولات ناخن، پیرایش و دیگرمحصولات محافظت از پوست است.ازسوی دیگر،اسیدفسفریک نیز در در اختیار گرفتن سطح PHاین محصولات به کار گیری می شود. در محصولات لبنی از همین اسید به منظور تنظیم pH گوشه و کنار و در دست گرفتن مقدار پروتئین استعمال می شود. همینطور با افزودن فسفات های مشتق از فسفریک اسید به محصولات لبنی، محصولی با میزان مرغوب بودن و ماندگار ساخت خواهد شد. در شیوه حرارتی، محصولی دارای جايگاه خلوص بالا تولید خواهد شد. مواد اولیه به جهت این مراحل فسفر و هوا هستند.در در آغاز ،فسفر به کوره اسپری می شود و در هوا در دمای حدود ۱۸۰۰-۳۰۰۰ کلوین سوزانده می شود.اکثر فرایندها ازهوای مرطوب به کارگیری می کنند و در بخش اعظمی از آن ها بخار به مشعل فسفر طولانی تر می شود تافیلم اسیدهای پلی فسفریک متراکم تولید شود.این فیلم تولید شده از برج مهم مشعل ساخته شده از فولاد ضدزنگ نگهداری می کند.همچنین محصولاتی از برج مشعل به طور مستقیم به برج هیدراتاسیون منتقل می شود تاواکنش زیرصورت گیرد.در عوض ،فسفر ممکن میباشد درهوای خشک سوزانده شود.پنتوکسیدفسفر به عنوان یک پودر سفید و به صورت جداگانه به اسیدفسفریک ortho-Phosphoric acid تبدیل می شود.این طریق اجازه می دهد که حرارت بازیافت شده و مجدد به کار گیری شود.