متن و حاشیه اکران فیلم ۲۸۸۸ درباره قهرمان ناشناخته دفاعمقدس شیراز – ایرنا

نوید جعفری بازیگر و کارگردان نمایش زنده استان فارس نیز اظهار داشت: اگر چه این فیلم داستان کلاسیک ندارد البته از آنجا که گفته میشود همین فیلم برای شنیدن است، همین پرسش به ذهن متبادر خواهد شد که آیا سینماهای ما در سراسر کشور‌ایران از تجهیزات و امکانات حتمی برای اکران اینگونه فیلمها برخوردار هستند. سینمای ما الان در موقعیت رکورد میباشد و سناریو فیلم دلاور در همین حالت بر فروش آن تاثیر میگذارد. درصورتیکه در کویر باشید و تشنگی شما را فرا بگیرد، با اولی جرعه آب خودتان را سیراب میکنید و لذا الان سینمای ما هم تشنه است. اصغر فرهادی همین کارگردان پرآوازه ایرانی حالا به دنبال ساخت فیلم تازه خویش به اسم «قهرمان» در شیراز هست که قرار هست به جهت سناریو در جشنواره کن ۲۰۲۱، آماده باشد. پس از همین تصمیم بود که «قهرمان» تور بلند جوایز سینماییاش را اساسی حضور در جشنواره اصغر فرهادی دلاور عباس کیارستمی کن آغاز کرد. «همه میدانند» هشتمین فیلم بلند پرافتخار اصغر فرهادی می باشد که در سال ۱۳۹۷ به لهجه اسپانیایی ساخته شد و بازیگران هالیوودی مطرحی مثل خاویر باردم و پنه لوپه کروز نقشهای دارای آن را بازی کرده اند. همین فیلم در کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه، اسپانیا، آلمان، بلژیک و انگلستان نمایش شد که با استقبال مهربانی مواجه شد. سینماسینما: حیاتی نمایش فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی در جشنواره کن شاهد اظهار نظرهای مختلف و متناقضی از سوی جامعه اهل ایران درباره شخص فرهادی بودیم. سینما درباره جذب مخاطب و فروش فیلم دلیر گفت: درصورتیکه پهلوان فروش نکند جای تعجب دارد. حساس همین حال، رحیم کیفر وجدان دارد. ویژگی مختص نظام حقوقی ایران قابلیت بخشش را اصلی پول مهیا میکند. در حالی که رحیم کارایی میکند از محاصره روانیی که بهرام آن را تحریک مینماید فرار و گریز کند. این فیلم اهمیت فروش ۲۰ میلیون دلاری خود، پرفروشترین فیلم ایرانی در نمایش جهانی بود که بعضی بررسی گران آن را بهترین فیلم سال ۲۰۱۱ دانسته اصغر فرهادی دلیر قهرمان» ساخته اند.