مزایا و معایب تیونینگ ماشین (ترفندهای خودرو)

افزون بر کل مواردی کـه بـه آن اشاره شد، باید عملیات تیونینگ ماشین را زیر نظر کسانی کـه دراین حوزه از تخصص حتمی و به اندازه بهره می مارک بـه انجام رساند. ولی ماهیت یکسری از این تغییرات تنها بـه دگرگون نمودن مشخصات ظاهری خودرو و اسپورت جلوه دادن شکل ظاهری آن محدود نمیشود. هدفی کـه طبق معمول اهمیت انجام کارهای متمایز مانند طراحی صندلیهاي اختصاصی مسابقه، قرار دادن فرمان اسپورت، تغییر رنگ ورقه km شمار و جذابتر جلوه دادن آن امکانپذیر خواهد بود. دارای مـا در ادامه یار باشید تا در ارتباط حساس طول زدن خودرو مباحثی را تیتر کرده و معایب طول زدن خودرو را آیتم بررسی قرار دهیم. بـه کاهش یا ارتقا ارتفاع اتومبیل از حالت استاندارد یا معمولی، اصطلاحا طول زدن یا ارت زدن گفته می تیونینگ صندلی شود. ودر عین رقم زدن ظاهری مختلف برای خودرو، شتاب و اقتدار آنرا هم ارتقا دهد. تغییراتی کـه اما کل آنها باید حساس مقدار قدرت ایجاد شده بوسیله موتور خودرو هماهنگی و همخوانی کامل داشته باشد. تیونینگ خودرو به طور معمول بر مشخصاتی مانند ویژگیهاي آیرودینامیک و دسته طراحی رکابها، سپرهای جلو و عقب، اسپویلرها، دریچههاي هوا و رینگهاي اتومبیل تاثیرگذار هست و به طور بیشتر تغییرات متمایز را روی آن‌ها انجام میدهد. تغییر و تحولاتی کـه عمده برهان حیاتی وجود آنان همین اسـت کـه خودروی گزینه لحاظ بتواند توان و قدرت اضافه خود کـه در عاقبت تیونینگ موتور بـه وجود آمده اسـت رابه صحت مصرف کند و بـه این وسیله از تلف انرژی پیشگیري بـه عمل آید. به طور معمول بخش اعظم اتومبیلهای موجود در ایران، به جز یک سری دسته محدود با جلو پنجره کوچک و محدودی میباشند در صورتی که خویش جلو پنجره بزرگ، به تنهایی می تواند نشانه قدرت ماشین باشد. در واقع ویژگیهاي یاد شده موجب می شود كه یک خودروی تیون شده بتواند از ساير خودروهاي مشابه و هم ردهي خود متفاوت و متفاوتی بنظر برسد. گرچه از به عبارتی شروع ساخت خودروها و وسایل نقلیه چهار چرخی که مبتنی بر نیروی اسب بخار طراحی شده بودند، تیونینگ همین وسایل نقلیه بوسیله مهندسان انجام میشد، ولی تیونینگ بعنوان یک کلمه و واژه مستقل و یک عملیات یا این که عمل حرفهاي در دههي 60 میلادی بود کـه باب شد. بـه عبارت خوب تر اهمیت رواج یافتن بحث تیونینگ در بین ماشین دوستان، تعداد متعددی از شرکتهاي فعال در صنعت ساخت خودرو اقدام بـه تاسیس شرکتهاي جانبی متمرکز بر فرمان تیونینگ شاهین سایپا تیونینگ نمودند.