هزینه لیزر موهای زائد چقدر است؟

به جهت رها شدن از سرزدنهای مکرر به سالنهای اپیلاسیون و خلاصی از موهای زیرپوستی و جوشهای بعد از آن از اپیلاسیون، صرفا یک رویه وجود دارد، آن نیز لیزر موهای زائد است. اهمیت این حال، این اشعه مضر نمی باشد و مدرکی دال بر این که لیزر موهای زائد باعث سرطان پوست شود وجود ندارد. بله، ممکن است. در همین راستا گزارشهایی بوده است. درصورتیکه سبب سوختگی شود ممکن هست پوست را تیره کند البته در حالت معمولی پوست را تیره نمی کند. اگر فرد سابقهی تبخال دارد می بایست قبل از لیزر و بعد از آن از آن از درمانهای ضد ویروسی به کار گیری نماید تا از عود تبخال و شدید شدن حالت آن پرهیز کند. درصورتیکه تا ۲۴ ساعت آن گاه از انجام لیزر در حوزه‌ ذیل درمان احساس گرما کردید؛ از یخ و کمپرس یخ برای کمتر گرما، تورم و التهاب در محل به کارگیری کنید. ممکن می باشد فورا سپس از جلسه لیزر یه خرده قرمزی، گرمی و تورم احساس کنید. آنگاه از معالجه مهم لیزر، تا چند روز از انواع اثاثیه پیرایش در محلی که تحت معالجه قرار گرفته به کار گیری نکنید. چه اقداماتی بعد از لیزر برای کمتر عارضه ها لیزر می توان انجام داد؟ چه اقداماتی قبل از انجام لیزر به جهت کاهش دلایل لیزر می توان انجام داد؟ یک عدد از سادهترین و کمدردسرترین نقاط بدن به جهت لیزر کردن، پایین بغل است؛ البته بازهم برهان نمی‌شود که بیخطر یا این که لیزر موهای گوش آقایان بدون دلایل باشد. لیزر موهای زائد بدن از موضوعاتی است که در دهه آخر با متعددی پیدا کرده میباشد و اکثری از خانمها و آقایانی که به جذابیت خود حساس میدهند به سراغ آن رفته اند. زیرا ضخامت تار موی مردان بیشتر است، لیزر موهای بدن آنها دارای قدرت بیشتری انجام میپذیرد. در صورتی که قصد لیزر دارید دستکم ۴ تا ۶ هفته قبل از آن از انجام وکس، اپیلاسیون و نخ اصلاح در ناحیهای که قرار است تحت لیزر قرار گیرد اجتناب کنید. به عبارتی طور که قبلا اشاره شد؛ قرمزی پوست و سوزش آن در ناحیهای که زیر لیزر قرار گرفته تا یک‌سری ساعت طبیعی است.