وکیل + وکیل دادگستری + وکیل پایه یک – گروه وکلای آریا دادیار

وکیل اتفاقی؛ وکیل اتفاقی وکیلی است که دانش آموخته دستمزد و رشته های دارای ربط باشد البته هنوز اجازه وکالت نداشته باشد و دوره های خاص را نگذرانده باشد. شخصیست علم آموخته رشته دستمزد یا فقه و مبانی دستمزد و کلیدی گواهی لیسانس و یا این که بالاتر که پس از قبولی در امتحان کانون وکلای دادگستری و گذراندن دوره کارآموزی و قبولی نهایی پروانه کسب وکالت خود را به تیتر وکیل پایه یک دادگستری اخذ نموده است. وکیل ملکی؛ نماینده قانونی ملکی وکیلی هست که در راستا کلیه دعاوی ملکی درگیر به فعالیت باشد تنظیم سند رسمی، وقف، سرقفلی، الزام به اخذ انتها عمل و قرارداد اجاره و غیره از جمله دعاوی ملکی میباشد که مربوط به حیطه کاری وکیل ملکی است. چنانچه قسمتی از یک ملک مشاع با سند رسمی هست و تصویب شده هست ولی نسبت به قسمت دیگر آن هیچ ثبتی شکل نگرفته میباشد ،دعوای افراز همین ملک می بایست در دادگاه اقامه شود . یکی از از روش های معمول در گزینش نماینده قانونی این وکیل انتخابی هست و بخش اعظم متقاضیان وکالت خویش را از این قول انتخاب خواهند کرد. یا چنانچه مدارکی جهت تکمیل پرونده نیاز می باشد اصلی خود ارائه دهید. ولی نماینده قانونی خویش بر اقسام متفاوتی میباشد که در نوشته ذیل به آن خواهیم پرداخت. البته همین عنا وین برای افراد عادی دوچندان مهم نمیباشد و ممکن می باشد اصول دریافت وکالت را در هر یک از حالات فوق بدانند ولی اسم حقوقی آن را ندانند. نماینده قانونی کمپانی ها؛ یک عدد از حیطه هایی که افراد حقوقی به دنبال اخذ وکالت وکیل شرکت وکیل کرج دادراه ها هستند. وکیل تصویب احوال؛ هر موردی که مربوط به ثبت وضع و اوضاع باشد مثل تغییر نام و نام خانوادگی و یا اخذ مدرک فوت یا این که حذف نام همسر شناسنامه و غیره در راستا عمل وکیل تصویب اوضاع و احوال است. بعضی از وکلا در راستا بخصوصی سرگرم به کار هستند و به وکلای موفقی در همین حیطه تبدیل شده اند که به این مورد قضیه شهرت پیدا کرده اند در عاقبت پرس و جو برای تعیین نماینده قانونی راهی مناسب است. ولی به طور اتفاقی در فرآیند دعاوی اشخاص نزدیک و خویشان خود قرار گرفته هست و در همین حالت از سوی ضابطه اجازه پیگیری دعاوی مربوطه و دفاعیه را خواهد داشت.