چطور بهترین مرکز مشاوره و یا یک روانشناس خوب را پیدا کنیم؟

ازدواج یک مرحله دوچندان با زندگی و سنگ بنای تشکیل خانواده می باشد که نیکی تنها به جهت زن و مرد، بلکه به جهت نسل های بعد از آن نیز عاقبت ساز است .افرادی که قصد همسر گزینی دارند اهمیت معیارهای علمی انتخاب، آشنـا شده و راهنمـایی های لازم را اخذ می نمایند و در این راستا بر مهارتهای ارتباطی و شناخت تفاوتهای فردی و نیازهای یک زندگی مشترک تأکید می شود. در همین جلسه، پزشک مسعود جانبزرگی مدرس پر رنگ و اعصاب درمانگر و کاربر هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانش گاه به عنوان سوپروایزر حضور داشتند. این کلینیک با همراهی جمعی از مشاوران خبره، اساتید کالج و درمانگران کارایی کرده است تا گامی در جهت بهبود شیوه زندگی مراجعان خویش برداشته باشد. مهیا ارائه سرویس ها به مراجعان عزیز می باشد. معتوقی گفت: سرویس ها مرکز در حوزه های مختلف تخصصی و کلیدی حضور مشاورین خبره ارائه می شود. کارخانه تخصصی سوپرویژن اهمیت رویکرد درمان شناختی رفتاری ویژه روانشناسان و مشاوران دارای حضور مراجع واقعی در مرکز مشاوره خانواده برگزار شد. مرکز مشاوره روانشناسی فراز حیاتی پنج دپارتمان تخصصی در راستا های خانواده درمانی و مشاوره ازدواج، مشاوره طفل و نوجوان، مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی و سازمانی و مشاوره و جاری درمانی فردی می باشد که هر یک از آن ها به وسیله متخصصین آن زمینه رئیس و برنامه ریزی می شود. این مرکز در جهت هدف ها آموزشی، پیشگیری، پژوهشی خدماتی دارای همکاری روان شناسان، مشاوران به تیتر یک منشا حمایتی، حیاتی رعایت اصل رازداری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد فراهم خدمت رسانی به دانشجویان و کارکنان محترم دانش گاه آل طه می باشد. بیشتر مردم اتفاق نظر دارا‌هستند که یک رابطه جنسی بیرون از چهارچوب رابطه (ازدواج، نامزدی و یا حتی دوستی) دسیسه محسوب می شود و دو طرف به مشاوره دسیسه همسر نیاز دارند، اما ارسال متن عاشقانه چه می شود؟ بیشتر پاسخ دهندگان (۷۱٪ -۷۶٪) گفتند که تماس جنسی فیزیکی اهمیت شخصی خارج از ارتباط همیشه آستانه حیله را مرکز مشاوره خانواده تهران برآورده می کند. مرکز مشاوره دانش کده آل طاها متعلق به حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد.