چهار پیستون ترمز مقایسه: Shimano، SRAM و Hope

و حلقه های پیستون چه فعالیت می کنند؟ اثرات منفی رینگ های پیستون بد اکثر زمان ها به راحتی قابل بازدید است. امواج منتشر شده از یک پیستون ورقه در حالا نوسان به یک گاز آرامش‌بخش ارتعاشی حساس یک روش عددی ظریف چک کردن می‌شوند که ویسکوزیته و سوق‌دهی گرما را نادیده می‌گیرد. هوای موجود در سیلندر نیز به عنوان منبع گرما و نیز به عنوان اکسید کننده به جهت سوخت تیدر کار می کند. در صورتی که همین فشرده سازی خیلی آرام انجام شود، گرما به محیط اطراف پخش می شود زیرا گاز حساس آنان به تعادل حرارتی گشوده می گردد. انتهای بالا حاذق می‌کشد و به دور بیش از حد به KTM 250 SX-F نزدیک است، که به همین مضمون‌ است که زمان انجام تعویض‌ها فقط یک یا دو ثانیه اکثر منتظر بمانید. درصورتیکه سیلندر فرسوده یا جراحت چشم باشد، ابتدا می بایست تا میزان ای بیش از حد سوراخ شود و آن‌گاه برای استفاده از یک پیستون نو تا ترازو آخری تراش دیتا شود. آن‌گاه می توان پیستون در اکنون دود را از روی پیستون انقطاع کرد و به آشیانه بزرگتری از مواد پیستون منتقل کرد. اگر سیلندر از مواد روشن یا شفاف ساخته شده باشد، همین حرارت به اندازه‌ای است که پیستون در ورقه پیستون مهم فلاش قابل تماشا مشتعل شود. دمای مطلق گاز به طور ناگهانی می تواند مضاعف فراتر از دمای محیط اطراف خود شود و از دمای مهم گاز به دمایی که به اندازه به اندازه گرم باشد ارتقاء می یابد تا رنگ آن واضح شود. پیستون آتش به طور عمدی باریک ساخته شده میباشد تا نیروی انسانی فارغ از یاری بتواند نیروی کافی برای فشرده کردن هوای سیلندر به حداکثر مقدار خود اینجا کلیک نمایید اعمال کند. پین پیستون گاهی وقت ها به عامل شباهت دربین حرکات نسبی پیستون و میله مفصلی و بازوی انسان، مچ‌پینگ نامیده می‌شود. پیستون آتش نشانی که گهگاه زمان ها سرنگ آتش آدرس یا رویه انداز آتش سوزی میله ای نامیده می شود، وسیله ای هست که منشأ باستانی آسیای جنوب شرقی دارااست که برای افروختن آتش به کارگیری می شود. همین دو برهان حیاتی هم به این معنا است که فقط مقدار پاره ای از پیستون آتش آدرس می‌تواند پر‌نور شود، اما این می‌تواند برای واضح کردن سایر پیستون‌ها و به نوبه خویش برای واضح کردن آتش بزرگ‌تر به اندازه باشد. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها زیاد عمده در آیتم نمایش پیوند لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.