کربن فعال چگونه کار می کند؟

این مسأله باید مورد دقت اشخاصی که همین ماده را در فیلترهای بوگیر، هودها و سیستم های کنترل گاز استعمال می کنند، قرار بگیرد؛ زیرا مونواکسید کرن بوسیله حواس انسان قابل تشخیص نمی باشد و سمی کربن فعال جذب و مرگ آور است. به همین ادله امروزه ردپای کربن اکتیو در صنایع مختلف از مواد خوراکی تا نفت و گاز مشاهده میشود. کربن اکتیو (activated carbon) یا زغال اکتیو یا کربن فعال از جمله مواد آیتم به کارگیری در صنایع گوناگون می باشد که به عامل توان جذب و واکنش بالا در حذف آلاینده های گاز و مایع نقش مهمی دارد. گفته شده که یک گرم از کربن اکتیو سطحی بالغ بر ۳۰۰۰ متر کربن فعال در صنایع غذایی مربع دارد! آن‌گاه همین مواد در دمای در بین 600 تا 900 سکو سانتی گراد حرارت داده می شوند و غالبا محفظه واکنش را اساسی گازهای آرگون یا نیتروژن لبریز می کنند به همین سطح کربونیزاسیون گفته می شود. در این طریق مادهای محتوی کربن در دمایی فی مابین ۶۰۰-۹۰۰ رتبه سانتیگراد حرارت داده میشود. این کربن فعال ها در انواع متعدد میله ای یا استوانه ای، پودری و دانه ای یا گرانولی ارائه شده و از میزان مرغوب بودن فراوان بالایی برخوردار می باشد. مولکول های غیر قطبی رغبت بیشتری به عمل جذب دارا هستند و بخش اعظم از مولکولهای قطبی جذب می شوند. اما می بایست بدانید که کارایی زغال بخش اعظم از ایجاد بستری برای طبخ طعام است! حتماً تا به حالا اسم کربن فعال به گوش شما خورده است. اما تا به درحال حاضر این سوال به جهت شما پیش آمده می باشد که این ماده چه تفاوتی مهم کربن معمولی دارد؟ کلمه است از میزان رنگ جذب شده از محلول حاصل از ملاس. عدد یدی Iodine Number: این شاخص که بر اساس میلی گرم ید جذب شده در ازای هر گرم کربن اکتیو بررسی میشود، رابطه مستقیم اهمیت اقتدار جذب داشته و مقدار تخلخل ها را نشان می دهد. این مشخصه همینطور نشان می‌دهد که کربن فعال تا چه اندازه ای در برابر نیروهای سایشی ساخت شده طی شستشو معکوس در فیلترهای کربنب مقاومت فیزیکی دارد. همین اندیس قدرت رنگبری کربن در صنعت قند و گلوکز را نشان میدهد، همینطور با جذب مولکول های درشت نظیر پروتئین ها که فرآیند قهوه ای شدن میلارد را موجب می شوند تشکیل رنگ را کاهش می دهد.