کلینیک بتن ایران – جک سقفی

به کار برده می شود که برحسب مکان مورد به کارگیری و نوع پروژه تفاوت هایی در گونه آن تولید می شود. از طرفی ضخامت ،قطر و همچنین وزن جک ساختمانی می تواند در قیمت تمام شده آن اثر گذاری گذار باشد بنابراین حتمی میباشد باتوجه به نیاز خود در آغاز جک ساختمانی مطلوب را گزینش کنید. در حال حاضر انواع جک سقفی به شکل صلیبدار و بی آلایش در شرکت سازه گستر مدحت ایجاد می گردد بعد ها و میزان جک ها ، ضخامت لوله ها ، کیفیت مواد اولیه و هچنین وزن جک ها را م یتوانید رد مشخصات فرآورده مطالعه فرمایید، اطلاعات کلی و ریزی به شما می دهد که در تعیین بهترین نوع جک حیاتی وضعیت شما یاری خواهد کرد. چطور جک ساختمانی آیتم نیاز به جهت پروژه را انتخاب کنیم؟ در ادامه چندین مثال از این جک ها را به رخ مختصر توضیح می‌دهیم . از تفاوت های اهمیت در ایجاد جک صلیبدار کشور ایران اساسی ساخت جک عراقی در قدم رزوه آن می باشد که رزوه جک عراق حساس گام ۶ و رزوه جک های اهل ایران قدم ۸ هستند. جک معمولی مطلوب پایین پوتر سقف تیرچه بلوک نمی باشد و خوب تر می باشد از جک سقفی صلیبی به کارگیری شود. جک های سقفی دسته های دیگری هم دارا هستند مانند جک های رزوه داخل ( گلدانی ) ، جک های ساده بدون صلیب ، جک های اروپایی طرح دوکا و پری که به جهت سیستم های فلکس آیتم استعمال قرار می گیرد . گونه های جک سقفی به صورت صلیب دار و معمولی در مجتمع البرز قالب ساخت می گردد که مشخصات آن‌ها در جدول پایین قرار داده شده می باشد که اصلی مطالعه ان می توان به ضخامت لوله گزینه به کارگیری و همچومین وزن جک ها ایجاد شده اطلاع پیدا کنید. بعضا انواع این نوع از جک ها کاربردهای خاص و ویژه ای دارا هستند و از این رو در تعداد اندک و البته، دارای دقت بسیار بسیار ساخته می شوند. از همین رو دقت در ساخت آن ضروری و اضطراری می باشد. یا جک آرماتوربندی روی طبقه بالاتر از همکف است که در واقع بر روی خاک نیست، بتن ریزی زیر آن بایستی درست انجام شده باشد و مرحله اتکا مقاوم باشد. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم جرثقیل سقفی خرید بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.