کمک به جوانسازی پوست با لیفت در تمام نقاط بدن

در مقابل روش جراحی نیاز به بیهوشی داشته و باید شخص دوره نقاهتی را بگذراند. این تکنیک در درجهی اول برای بهبود افتادگی پوست و ماهیچههای صورت در مراحل پیشرفتهی پیری انجام میشود. برخی افراد برای تاثیر بهتر لیفت صورت را در کنار لیفت گردن انجام داده و از این تغییرات راضی بودهاند. لیفت شقیقه با نخ با استفاده از نخهای جراحی انجام میشود که در یک الگوی مشخص قرار میگیرند تا پوست شل و افتادهی اطراف شقیقهها، چشمها و ناحیهی لیفت شقیقه با جراحی و بی حسی گونه سفت شود. لیفت با نخ به دلیل غیر تهاجمی بودن آن، روشی کمخطر است. به دلیل توجه خاصی که اغلب متقاضیان زیباسازی صورت به این ناحیه دارند، آنرا به صورت مجزا از لیفت پیشانی مورد ارزیابی قرار می دهیم.

اما جوانسازی پوست تکنیک های بسیار مختلف و گسترده ای دارد که هر کدام برای هدف خاصی مناسب است. 3- لیفت شقیقه مناسب کسانی است که در گوشه چشمان خود حالت پنجه عقابی دارند. با توجه به تنوع بسیار زیاد جراحی های زیبایی، گاهی افراد در انتخاب روش مناسب سردرگم می شوند. لیفت شقیقه با نخ چیست؟

لیفت شقیقه یکی از جراحی هایی است که معمولا با جراحی های دیگر از قبیل بلفاروپلاستی (جراحی پلک) انجام می شود. شما نیز این فرصت را دارید که با بیان سوالات خود و رفع ابهامات، تصمیم گیری کنید. بهترین راه برای ایجاد ظاهری جوانتر و رفع افتادگی و چین و چروک پوست لیفت صورت و گردن است. در حقیقت، افتادگی شقیقه در مقایسه با افتادگی ابرو علامت بسیار شایعتری از پیری است و همین هم موجب شده لیفت شفیقه برای افرادی که به دنبال جوانسازی صورت با حداقل تهاجم هستند، به یک روش ایدهآل تبدیل شود.

لیفت بینی یک روش غیرجراحی محسوب میشود. از آنجایی که بینی در مرکز صورت قرار دارد، تغییرات جزئی در آن میتواند در ظاهر شما تفاوت زیادی ایجاد کند. چسب لیفت و جمع کننده بینی یک نوار بیرنگ است، که باعث بالا کشیده شدن بینی میشود. بسیاری از خانمها پس از لیفت از نتیجه کار راضی بوده و تا پایان ماندگاری لیفت از ریمل استفاده نمیکنند. در نتیجه پوست به تدریج شروع به افتادن میکند. سپس با استفاده از نوعی سوزن ظریف و بسیار باریک نخهای جذبی را در زیر پوست جای میدهند.