گازگرفتگی توسط سگ یا گربه – بیمارستان والفجر تفرش

حسن ایزانلو روز جمعه در گفت و گو حساس خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به خواسته پیشگیری از بیماری هاری و در راستای مراقبت بهداشت عمومی جامعه حساس خواهش شهرداری شیروان، این تعداد سگ در مرکز پناهگاه حیوانات شهرداری گزینه بدون‌پول واکسینه شدند. در اداره کل گمرک آستارا سه قلاده از سگ های ویژه مالینویز بلژیکی مواد یاب با سه مربی و دارای هدف تشدید مقابله کلیدی قاچاق انواع مواد مخدر و بازرسی از محموله های صادراتی، وارداتی، ترانزیت، کشتی های محل ورود و خروجی در اسکله بندر آستارا، تالار مسافری گمرک و همینطور در مبادی ورودی و خروجی مرزهای زمینی و ریلی فعال هستند. فرماندار آستارا حساس اشاره به لزوم تجهیز دستگاه های کشف مواد مخدر در مرز آستارا، افزود: تجهیز گمرک آستارا به دستگاه های پیشرفته کشف مواد و تقویت سگ های مواد یاب یک ضرورت در این گمرک اصلی مرزی جمهوری اسلامی ایران است. اداره تمام گمرک آستارا اساسی بهره گیری از ظرفیت های موجود و تخصص نیروهای خویش و رویه اندازی دستگاه ایکس.ری کامیونی، استقرار واحد پیکار دارای مواد مخدر و وبسایت سگ های مواد یاب، برقراری دوره های آموزشی در حوزه نبرد اهمیت قاچاق کالا، مواد مخدر و تخلفات گمرکی اهتمام جدی دارد. وجود سگ های فوق ادله بازدارندگی از ورود و خروج هر دسته شیء قاچاق به ویژه مواد مخدر میباشد و در این زمینه برقراری ارتباط مناسب بین سگ و مربی حائز کلیدی بوده و توانسته به برد کشف انواع قاچاق در گمرک مرزی آستارا امداد کند. همین سگ ها که ذیل زیربرنامه 1 محل کار مقابله با مواد مخدر و دانسیته سازمان ملل متحد خریداری شده اند در مبدأ در مورد دستورات و مهارت های جستجو خرید سگ جیبی دیوار آموزش دیده اند. در صورتی که به هاری مشکوک هستید، به مقامات بهداشتی محلی گزارش کنید. میزان محوطه محدود شده بایستی متناسب دارای میزان پاپی باشد البته نباید از ۳ در ۵ خرید توله سگ هاسکی فوت بزرگتر باشد. بدین ترتیب باید عملکرد کنید خودتان را مصون نگه دارید و فورا اقدامات درمانی را انجام دهید. مسلما درصورتیکه بخواهیم گمرکات پویا در بخشها مرزی داشته باشیم بایستی به ذیل ایجاد های آن ها توجه ویژه ای کنیم. این بیماری در سگ های بخشها شمال غرب و جنوب میهن گزارش شده است. زندی حساس بیان این که حساس هماهنگی شهرداری بخشها و شهرستانهای استان تهران دائما در حال جمعآوری سگهای ولگرد هستیم، اظهار داشت: اما به قدری جمعیت همین سگها زیاد شده هست که خیر فقط نمیتوانیم تقریب صحت از جمعیت آن‌ها داشته باشیم که در اختیار گرفتن آنها نیز نقص‌ شده است.