اتاق بازی مافیا – اتاق بازی مافیا را چطور روانشناسانه و هیجان انگیز طراحی کنیم؟

او نمیتواند نقش هایی که توسط بازی برای همه رو می شود را حدس بزند. دو بار در ارتفاع شب یا این که سطح دوم رأیگیری می تواند نقش بازیکنی را حدس بزند. ویتو و جو که دیگر تحمل فقر را ندارند دست به دزدی می زنند، ولی در حین دزدی پلیس ویتو را بازداشت می نماید و به جای زندان به جبهه مبارزه جهانی دوم در سیسیل چگونه در بازی مافیا حرفه ای شویم می فرستد. اما در صورتیکه زره او بیفتد، توشه دوم حیاتی شلیک مافیا از بازی بیرون می شود. دکتر، کارآگاه، رشته ای، تفنگدار، روانپزشک، زره پوش، جان سخت، شهردار، خبرنگار، جاسوس، ساقی، فدایی، زندانبان، گورکن، فرشته نجات، قهرمان، دست کج و شهروند معمولی پر اسم و رسم ترین نقش های جور شهروندان هستند. نقش او نباید فاش شود. او می تواند حتی یکی از اعضای گروه خودش را ساکت کند، البته نمی تواند یک نفر را بیش از یک بار ساکت کند. در شب، محافظت می شود و توشه اول کلیدی تیر مافیا از بازی بیرون نمی شود. البته در صورتیکه بخش اعظم از تعداد مزبور باشد، دارای صلاحدید گرداننده، یک بار حق ملغی نمودن رای گیری و یک بار حق رای خروج دارد. آن گاه گاد اعلام می نماید که دوران رای گیری است. نقش مکمل اسنایپر هست اگر تیری اسنایپر زده باشد تیرها به فرمانده اعلام میگردد درصورتیکه لایک بدهد تیر از خشاب اسنایپر رها شده و رخنه می‌کند درصورتیکه دیسلایک بدهد تیر به خشاب اسنایپ برمیگردد گرداننده موظف میباشد هر روز که اسنایپر را بلند می کند تعداد تیرهایی که به جهت اسنایپر باقی باقی مانده را به او اطلاع دهد. کل نقش های بازی مافیا، در صورتی که تعداد افراد بازی کننده بسیار باشد قابل استعمال است. در همین رخ گاد اعلام می کند که فرماندار رایگیری را لغو کرده و تمامی اشخاص موجود در لیست سیاه آن روز تبرئه می‌شوند و گاد اعلام می‌کند که شب شده و کلیه بخوابند. درصورتیکه در روز و اساسی رای گیری، بیشترین رای را گرفته باشد حساس اعلام گرداننده بازی، زره او می افتد و در بازی باقی می ماند. تروریست همین قابلیت را دارد که اساسی اعلام کلمه تروریست، یکی از اعضای مجموعه شهروندان را در طول روز یار اهمیت خویش از بازی خارج کند. به تیر هیچ یک از نقشهای بازی کشته نمی شود بجز اسنایپر و اگر دان مافیا ایشان را بزنند یکی از اعضای تیم مافیا ایشان تبدیل به زامبی خواهد شد، و در صورتی که پزشک زامبی را مداوا کند، پزشک خواهد مرد و زامبی تبدیل به دکتر معالج خواهد شد. اما قابلیت شهردار که او را به ناجی شهر در لحظات با تبدیل میکند، همین میباشد که او میتواند یک توشه در فاز روز و در خواب نیمروزی، رأیگیری را لغو کند و مانع از اخراج احتمالی یکی از از شهروندان حیاتی بازی شود. یکی از از اعضای گروه مافیا می باشد که هر شب می تواند یک نفر را به جهت روز سپس ساکت کند. در صورتیکه فن ای به اعضای مافیا شلیک کند، فرد مزبور، شروع روز بعد از آن از بازی بیرون می شود. توجه کرده باشید، درصورتیکه شرکت کننده ای از دست دیگری ناراحت شود، درصورتیکه ما حدود ۱۰ دقیقه اولیه از هر قسمت را به همین مورد قضیه اختصاص میدهیم؛ به این معنی که کلام نمودن درباره اتفاقاتی که در نصیب پیشین صورت داده است. شلیک پدرخوانده و رشته ای به خودشان بر می گردد. یکی از از شهروندها میباشد و در ارتفاع بازی می تواند از گاد درباره همین که یک شخص مافیا میباشد یا این که شهروند سوال نماید و گاد اطلاعات لازم را به او میدهد. در دو شکل بازیکن در بازی می ماند: یا بوسیله پزشک معالج لکتر مراقبت شود یا بازی پزشک معالج لکتر نداشته باشد و شخص مذکور پدرخوانده باشد. پس از خوابیدن کارآگاه، دکتر معالج شهر بیدار می‌شود و اهمیت اشاره به یکی از از بازیکنان، مبادرت به زنده نمودن یا این که عالی نمودن افراد کشته شده بوسیله مافیا میکند. ولی توجه داشته باشید که این میزان می بایست دست کم برابر نصف اشخاص مهم حق رای باشد! شهردار صرفا در صورتی می تواند از امکان هایش استعمال نماید که اولاً دستکم دو نفر در رای گیری قرار داشته باشند و ثانیاً خودش در رای گیری حضور نداشته باشد. مافیا که همدیگر را میشناسند یا شهروند که صرفا از تعداد افراد مافیا باخبر هستند و جمع معدودی از آن‌ها از برخی نقشها اطلاع دارند. اعتنا شود که تیرهای او فقط به جهت شهروندان کاری میباشد و نقشدارهای اصلی شهروندان را نمیتواند از دربین ببرد. یک تیر او جنگی است و تیر دیگرش مشقی. بازی مافیا یکی از از محبوبترین بازیهای دورهمی میباشد که می تواند شما را سا‌عتها سرگرم کند. شما بایستی بتوانید اکران سازی کرده و تیمتان را ساماندهی کنید. این کار، به طور چشمگیری سبب ساز افزایش ترقی شما در بازی خواهد شد. گرداننده هویت بازیکن و کاری که آن شب انجام دیتا هست را به آمپول زن می گوید. دارای برخی از اپلیکیشن های ایرانی که در مارکت های دانلود اپ اندرویدی قابل دانلود میباشند می قدرت بازی مافیا را آنلاین انجام دهد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط با بازی مافیا گادفادر وب وب سایت خویش باشید.