توضیح بازی فکری جوکر

مشخصات بازی فکری جوکر کینگ و نقد و بررسی بازی فکری دسته جوکر کینگ و بها به جهت بازی فکری دسته جوکر کینگ خرید کردن اینترنتی کلیدی تخفیف ویژه بازی فکری دسته جوکر کینگ

بازی جوکر از کجا آمد؟ جوکر برگرفته از بازی ژاپنی به اسم داکیومنتال میباشد که کمدینی ژاپنی طراحی اش کرده است. همین برنامه آنگاه از دو فصل به محبوبیت جهانی رسید. ساخت کننده اهمیت امتیاز خود را به کمپانی آمازون پرایم ویدیو فروخت. رئلیتی شو اهمیت نام LOL در سایر کشورها گشوده ایجاد شد.

بعد از ژاپن، کشورهایی زیرا استرالیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هند و مکزیک این شو را ساخت کردند. کانادا هم خبر تولید آن را در آتی داده است. امروز ما هم سعی کردیم در قالب یک بازی برای تمام سنین و خانوادگی آن را ارائه دهیم. امیدواریم شور و خنده در محفل گرم شما دو چندان شود. اجزا و ملزومات بازی: 49 کارت بازی که به 9 کارت داستان، 9 کارت جملات تکراری، 8 کارت سین و شین، 7 کارت گفتگوی آزاد، 8 کارت زامبی و 1 کارت جوکرتایم تقسیم می شود.

کارت های زردرنگ و قرمز رنگ پهناور جریمه به جهت گرداننده و کارت های زرد رنگ و قرمز رنگ ریز جریمه برای بازیکنانبازی جوکر از کجا آمد؟ جوکر برگرفته از بازی ژاپنی به نام داکیومنتال می باشد که کمدینی ژاپنی طراحی اش کرده است. این برنامه بعد از دو فصل به محبوبیت جهانی رسید. ایجاد کننده اصلی امتیاز خویش را به شرکت آمازون پرایم ویدیو فروخت. رئلیتی شو مهم اسم LOL در بقیه کشورها باز ساخت شد. آن‌گاه از ژاپن، کشورهایی زیرا استرالیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هند و مکزیک همین شو را ایجاد کردند.

کانادا هم خبر ساخت آن را در آتی دیتا است. امروز ما هم همت کردیم در قالب یک بازی به جهت کل سنین و خانوادگی آن را ارائه دهیم. امیدواریم شور و خنده در محفل گرم شما دو چندان شود. اجزا و ملزومات بازی: 49 کارت بازی که به 9 کارت داستان، 9 کارت جملات تکراری، 8 کارت سین و شین، 7 کارت گفتگوی آزاد، 8 کارت زامبی و 1 کارت جوکرتایم تقسیم می شود. کارت های زردرنگ و قرمز تبارک جریمه برای گرداننده و کارت های زرد و قرمز ریز جریمه به جهت بازیکنان